Roel hoort nu ook bij de senioren.

Met Roel alweer een DVK-lid bij de 50-plussers. Nog twee te gaan en we zijn officieel een seniorenvereniging. Roel bedankt het waren twee geweldige avonden.Udo is ook Abraham geworden.

Op 21 april jongstleden is ook Udo toegevoegd aan de categorie vijftigers binnen de DVK. Een dag die zeker niet ongemerkt voorbij is gegaan. 'S avonds genoten van een geweldig feest bij Loco in Lievelde.
Udo, namens de DVK, bedankt, het was top!Thom 50 jaren jong.

Op 8 januari is Thom Kramer 50 jaar geworden. Voor DVK een reden om even een abraham te plaatsen in zijn voortuin en onder het genot van een glaasje bier hem te vertellen dat het allemaal nogal meevalt als je de vijftig gepasseerd bent. Lang konden de meeste leden niet blijven want er moest nog een competitie wedstrijd gespeeld worden die avond. (Hier bleek wel dat je na je vijtigste pas echt goed wordt in knobbelen). Op een sportieve lokatie in Groenlo hebben we de verjaardag van Thom nog goed gevierd zodat we hier weer mooi op terug kunnen kijken.
Thom bedankt.ruud

Woensdag 20 september heeft weer de ALV van de DVK plaatsgevonden. Niets staat de start van een nieuwe competitieronde nu nog in de weg. Tijdens deze bijeenkomst is Ruud Spekschoor gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Nu lijkt dit op zich niet zo'n lange tijd maar als u de 20 overige leden kent weet u dat het toch een hele prestatie is. Ruud nogmaals gefeliciteerd!Leon benoemd tot erelid van DVK.

Leon Berentsen is op 28 september 2016 benoemd tot erelid van DVK. Bestuur en leden hebben hiertoe besloten vanwege zijn uitzonderlijke staat van dienst.
Leon stond in 1986 als medeoprichter aan de basis van De Vrolijke Knobbelaars en heeft sindsdien, dus meer dan 30 jaar, zitting gehad in het bestuur. Hij heeft daarbij alle functies bekleed. Van 1986 tot 1990 was hij secretaris om vervolgens van 1990 tot 2006 het penningmeesterschap op zich te nemen. In 2006 werd Leon voorzitter maar vorig jaar heeft hij aangegeven dat hij tijdens de ALV voorafgaand aan seizoen 2016-2017, na 10 jaar, de voorzittershamer voor de laatste maal ter hand zou nemen om zich vervolgens ook niet meer herkiesbaar te stellen. Daarnaast heeft Leon vele jaren zitting gehad in de activiteitencommissie van DVK, de ADGGGMG (As Dat Good Geet, Geet Meer Good) die verantwoordelijk is voor onder andere de bouw van de corsowagens en nu de bloemenpanelen. En, last but not least, was hij vele jaren de wedstrijdleider die de wedstrijden in goede banen moest leiden en de scores notuleren.
Over een uitzonderlijke staat van dienst gesproken…
Leon, namens alle leden van DVK, heel hartelijk dank en van harte gefeliciteerd!Eindfeest DVK


Een foto impressie van het eindfeest van DVK gehouden op 29 augustus.