Thom 50 jaren jong.

Op 8 januari is Thom Kramer 50 jaar geworden. Voor DVK een reden om even een abraham te plaatsen in zijn voortuin en onder het genot van een glaasje bier hem te vertellen dat het allemaal nogal meevalt als je de vijftig gepasseerd bent. Lang konden de meeste leden niet blijven want er moest nog een competitie wedstrijd gespeeld worden die avond. (Hier bleek wel dat je na je vijtigste pas echt goed wordt in knobbelen). Op een sportieve lokatie in Groenlo hebben we de verjaardag van Thom nog goed gevierd zodat we hier weer mooi op terug kunnen kijken.
Thom bedankt.ruud

Woensdag 20 september heeft weer de ALV van de DVK plaatsgevonden. Niets staat de start van een nieuwe competitieronde nu nog in de weg. Tijdens deze bijeenkomst is Ruud Spekschoor gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Nu lijkt dit op zich niet zo'n lange tijd maar als u de 20 overige leden kent weet u dat het toch een hele prestatie is. Ruud nogmaals gefeliciteerd!Spannende laatste knobbelavond.

Maar liefst 5 dweilorkesten waren aanwezig bij de laatste (kampioens-)wedstrijd van de knobbelcompetitie 2016-2017 op 24 mei jongstleden. Deze ‘externe ruis’ leidde volgens Jan wel wat af bij de concentratie maar dat kon ook komen doordat er maar liefst 14 spelers waren van DVK-formaat en dat dat al snel resulteert in een speeltafel van bijna 9 meter lang. Om dan het spel nog te kunnen volgen moet je de ‘geheurpröttel’ wel goed in orde hebben en dat laat bij de meeste spelers, zeker na vanavond, nog wel te wensen over. Daarnaast bleek ook dat social media en knobbelen niet goed samen gaan. Dat zowel de UEFA alsook de organisatie van de dweilorkestendag bij de planning dan ook geen rekening houden met de knobbelfinale. Deze wordt toch al 30 jaar op de woensdagavond voor hemelvaart gespeeld.

Nu wil ik wel een heel uitgebreid verslag gaan doen van het verloop van de wedstrijd maar wat ik er bijna alleen van heb meegekregen was dat het tot het einde toe spannend was wie zich uiteindelijk kampioen mocht noemen. Zouden André en Jan de koppositie kunnen behouden of zouden Roel en Udo nog roet in het eten kunnen gooien. Met nog maar 6 punten verschil kwam alles aan op de laatste ronde. Het lukt André daarin net om Roel net drie punten voor te blijven en daarmee worden André en Jan knobbelkampioen 2016-2017. Voor André dit jaar dus de ‘dubbel’ aangezien hij in de vorige wedstrijd ook al bekerwinnaar (het persoonlijk klassement) werd.

Met een serenade van ‘De Flierefluiters’ voor de kampioen (waarvoor dank) is dit knobbelseizoen afgesloten en gaan wij ons voorbereiden op het bloemenpaneel en de Slag om Grol. Ook hiervan zullen wij uitgebreid verslag doen.Prinsenpaar onthullen uitvergroting van hun onderscheiding.

Nadat het nieuwe prinsenpaar van ‘de Noamatters’ een handgeschilderde uitvergroting van hun onderscheiding aan de toegangsweg naar Eefsele hebben onthuld brachten de leden van de DVK vrijdagavond 10 februari een bezoek aan hun residentie, ‘Erve Schollemoat’. Voor vele van deze ‘stedelingen’ was dit niet alleen een gezellige carnavalsavond maar tevens ook een leerzame ervaring over het leven op een boerderij in een lang vervlogen tijd.

Men werd bijzonder warm onthaald door onze pecuniabeheerder Prins René en Pien samen met zijn Adjudant John en Yvonne. In de loop van de avond ontvingen beide heren uit handen van voorzitter Ben een onderscheiding met een nevenfunctie. Met deze onderscheidingen wensen de leden van de DVK het prinsenpaar een fantastisch carnaval toe en op 1 maart een behouden terugkeer tussen het ‘gewone’ volk. DVK dankt jullie hartelijk voor de gastvrije ontvangst en de gezellige avond!Prins René en adjudant John van carnavalsvereniging de Noamatters oet Eefsele.

Naast Koning Ewald heeft DVK nu ook een tweede hoogheid binnen de gelederen. Samen met zijn adjudant John (klein Gunnewiek) is namelijk René (Molenveld) zaterdagavond 14 jan. benoemd tot Prins van Carnavalsvereniging De Noamatters uit Eefsele.

De leden van de DVK wensen hen een fantastisch carnavalsseizoen onder het motto 'Wi'j hökt vedan'


Leon benoemd tot erelid van DVK.

Leon Berentsen is op 28 september 2016 benoemd tot erelid van DVK. Bestuur en leden hebben hiertoe besloten vanwege zijn uitzonderlijke staat van dienst.
Leon stond in 1986 als medeoprichter aan de basis van De Vrolijke Knobbelaars en heeft sindsdien, dus meer dan 30 jaar, zitting gehad in het bestuur. Hij heeft daarbij alle functies bekleed. Van 1986 tot 1990 was hij secretaris om vervolgens van 1990 tot 2006 het penningmeesterschap op zich te nemen. In 2006 werd Leon voorzitter maar vorig jaar heeft hij aangegeven dat hij tijdens de ALV voorafgaand aan seizoen 2016-2017, na 10 jaar, de voorzittershamer voor de laatste maal ter hand zou nemen om zich vervolgens ook niet meer herkiesbaar te stellen. Daarnaast heeft Leon vele jaren zitting gehad in de activiteitencommissie van DVK, de ADGGGMG (As Dat Good Geet, Geet Meer Good) die verantwoordelijk is voor onder andere de bouw van de corsowagens en nu de bloemenpanelen. En, last but not least, was hij vele jaren de wedstrijdleider die de wedstrijden in goede banen moest leiden en de scores notuleren.
Over een uitzonderlijke staat van dienst gesproken…
Leon, namens alle leden van DVK, heel hartelijk dank en van harte gefeliciteerd!Eindfeest DVK


Een foto impressie van het eindfeest van DVK gehouden op 29 augustus.