dvklogo
Vrouwelijke DVK-leden?

Tijdens de jaarvergadering van 09 januari 1989 staat er een heikel punt op de agenda; 

'9. Het aantrekken van vrouwelijke steunende leden'

Zoals verwacht mocht worden brengt dit een nogal verhitte discussie teweeg. Jan, bijvoorbeeld, heeft reeds voorafgaande aan de vergadering het bestuur, middels een tweetal A4-tjes, schriftelijk op de hoogte gebracht omtrent zijn bevindingen in deze. Een voorname reden, in zijn ogen, tot het niet toelaten van vrouwelijke leden is het feit dat het regelement van de DVK 'is geschreven op leden welke van het mannelijke geslacht zijn'.Er zal daarnaast altijd 'een cultuurverschil tussen beide groepen' blijven bestaan en is hij derhalve bang dat bij gelijktijdig knobbelen van dames en heren er 'menig duurzame relatie uit elkaar zal spatten'. Hij kan zich wel vinden in het voorstel een afzonderlijke speeltafel cq. damescompetitie te organiseren. Een meerderheid van de leden schaart zich achter deze mening en Leon is zelfs bereid een plaats voor de uitslagen van de damescompetitie te reserveren op het scorebord...de achterzijde. Het bestuur zegt zich, na een onsuccesvolle stemming, hierover te buigen en vervolgens de leden en dames hierover te informeren. We wachten af...nog steeds. 

9 januari 1989


Bruiloft Coen en Tineke Eertink

Als een stille getuige van de zeer gezellige wagenbouwperiodes van de DVK mag toch wel de uitnodiging aan alle leden en wagenbouwers genoemd worden voor de bruiloft van Coen en Tineke Eertink op 13 juli 1989. Voor dit spontane gebaar heeft het bestuur van de DVK gemeend een kleine bijdrage te moeten leveren aan het feest in de vorm van een liedje. Alle leden werden dan ook opgeroepen de tekst te komen oefenen op woensdag 5 juli van dat jaar. Het was weer eens beregezellig dus gelukkig hebben we de foto's nog.

Natuurlijk willen wij u de tekst van het lied niet onthouden.

Melodie: Hup Holland Hup.

Hup bruidspaar Hup
kom eens even in ons midden staan
hup bruidspaar hup
laat ons u even gade slaan
hup bruidspaar hup
want we zijn hier bij elkaar
om jullie toe te juichen
lang leve 't bruidspaar
om jullie toe te juichen
lang leve het bruidspaar

Melodie: Marietje was een keertje vroeg op gestaan.

Coen was een keertje vroeg op gestaan,
het was pas 5 voor 6.
Tineke was een keertje vroeg op gestaan,
het was pas 5 voor 6.
En ze gingen bloemen plakken,
haili hailo ja plakken,
een hele wagen vol ja vol.
Want ze gingen bloemen plakken,
en jongens wat een lol.
En bij de Grolsch moest het gebeuren,
haili hailo gebeuren.
En het ging er flink op los ja los,
en het ging er flink op los.

En toen de wagen in gereedheid was,
kregen de knobbelaars dorst.
Ja toen de wagen in gereedheid was,
kregen de knobbelaars dorst.
Met z'n allen naar de Lange Gang,
haili hailo de Lange Gang.
want voor bier zijn ze niet bang,
en de nacht duurde heel lang.
Want in de kroeg daar ben je op je best,
haili hailo schijt aan de rest.
Met z'n allen uit de bol ja bol,
effe lekker aan de rol.

En nu Coentje flink ervaring heeft,
komt hij 't werk niet vrij.
En nu ons Tineke flink ervaring heeft,
komt zij 't werk niet meer vrij.
Lekker vroeg staan zij al in de rij,
plak hier plak daar wat zijn we blij.
Want je hoort er helemaal bij ja bij,
en wat zijn die knobbelaars blij.
Want met Coen en Tien krijg je heel wat klaar,
haili hailo verzin ze maar.
Nu plakken ze aan elkaar elkaar,
en het is een heel fijn paar.

14 juli 1989

Eindstand competitie      88/89

Naam Punten
André 327
Bennie 341
Leon 366
Gerrit 367
Jan 371
Hans 379
Bernard 402
Marcel R. 427

Competitie 1988 Naar boven Competitie 1990
Copyright © 2011 DVK™ - Disclaimer -  Met dank aan Thom Kramer en André Gelinck