dvklogo
De krant gehaald...

De DVK krijgt inmiddels steeds meer aandacht. Zelfs de krant is inmiddels geinteresseerd in een interview met de enige knobbelvereniging van Nederland. Een interview wordt gehouden met Dhr. Bert Janssen van dagblad Tubantia. Dit met name om uitleg en inzicht te krijgen over het knobbelspel. Maar of het interview hieraan heeft bijgedragen? Gezellig was het in ieder geval wel. In het jaarverslag van 1990 schrijft secretaris Jan hierover het volgende;

'Voornoemd gebeuren heeft geresulteerd in een niet gering stuk kopij van een halve krantenpagina groot, met een foto van een deel van de denksportvereniging, in de krant van 14 april 1990. Onder de kop "Vrolijke knobbelaars gaan niet op de vuist" is, in leuke en goed leesbare taal, een stukje journalistiek gepleegd waar de humor in ruime mate vanaf druipt. Onze knobbelclub, waarschijnlijk de enige officiële op het westerlijk halfrond, bewees niet alleen een duidelijk sportief spelelement, maar vooral ook (en dat is bepaald niet minder belangrijk) een gezonde en grote dosis gezelligheid te bezitten. Het zij zo, en moge het vooral zo blijven!!!'.

Leuk om nog weer eens te lezen. 

6 april 1990

Bestuurswisseling

Op 8 januari 1990 vind er een bestuursverkiezing plaats in verband met het stoppen van Gerrit Gebbinck door zijn drukke prive-omstandigheden. Jan Blankenborg neemt daarbij de taken als secretaris van Leon over en Leon volgt op zijn beurt Gerrit op als penningmeester.

8 januari 1990

Op 1 januari 1990 is het nieuwe DVK-reglement van kracht geworden en om iedereen te vragen deze te lezen schrijft Jan: 'Het is aanbevelingswaardig om voor aanvang van het nieuwe seizoen, dit alleen ter verfrissing van de zetel der gedachten, het vernieuwde DVK-reglement tot zich te nemen'.

Eindstand competitie      89/90

Naam Punten
Bernard 287
Bennie 304
Leon 311
Marcel W. 315
André 316
Gerrit 316
Marcel R. 345
Jan 365
Steunende leden n.v.t.

Competitie 1989 Naar boven Competitie 1991
Copyright © 2011 DVK™ - Disclaimer -  Met dank aan Thom Kramer en André Gelinck